معرفی

مشخصات فردی

مهدی علائیان

نام - نام خانوادگی : مهدی   علائیان

پست الکترونیکی : m_alaeian@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی دبیری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه فردوسی مشهد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض - جبر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی محض - نظریه جبری گراف
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

 1. 1. مدیر کل فن آوری اطلاعات و ارتباط معاونت علمی و فن آوری ریاست جمھوری از 89/10/29 تا 92/2/31
 2. 2. مدیر کل فن آوری اطلاعات بنیاد نخبگان از 9/10/29 تا 92/2/31
 3. 3. مشاور فن آوری رئیس سازمان امور دانشجویان کشور و عضو شورای فن آوری اطلاعات سازمان امور دانشجویان کشور از 29/2/23 به مدت 2 سال
 4. 4. معاون آموزشی دانشکده ریاضی دانشگاه علم وصنعت از 89/9/20 به مدت 2 سال
 5. 5. رئیس موسسه آموزش عالی صنعتی قائم از ٨٦ تاکنون
 6. 6. رئیس واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران از 5/8/78 الی 25/8/84
 7. 7. مسئول هماهنگی واحدهای اقماری دانشگاه علم و صنعت ایران از 29/8/84 به مدت 2 سال
 8. 8. دبیر ھمایش ھای انجمن ھای علمی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران از 78/7/29 به مدت 2 سال
 9. 9. عضو کارگروه ارتباط با صنعت وزارت علوم به عنوان مسئول وزارت نفت از 90/11/1
 10. 10. عضو کمیته تخصصی فنی مھندسی صندوق حمایت از پژو ھشگران و فن آوارن کشور از 91/1/15
 11. 11. عضو کمیته کارگروه به ھنگام سازی محتوای دروس و ارزیابی کیفیت گروه ھای آموزشی دانشگاه علم وصنعت ایران
 12. 12. عضو کمیته منتخب دانشکده ریاضی دانشگاه علم وصنعت ایران
 13. 13. مدیر رایانه‌ای هیئت نظارت بر شمارش آرای سومین دوره‌‌ی شورای شهر تهران
 14. 14. استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1379 تا 1384
 15. 15. عضو شورای پژوهشی و فناوری استان مازندران از سال 1380 تا 1384
 16. 16. عضو کمیته علمی پژوهشی برق منطقه‌ای مازندران از سال 1380 تا 1384
 17. 17. عضو کمیته تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه علم وصنعت ایران از سال 1383 (دو دوره)
 18. 18. نماینده انجمن ریاضی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1377 تا 1387
 19. 19. مدیر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1380
 20. 20. اجرای 3 طرح پژوهشی مدیریتی کاربردی در زمینه فناوری اطلاعات و توسعه آموزشی


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن رمز ایران

انجمن ریاضی ایران

 تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 نظریه جبری گراف و ترکیبیات

نظریه گروه های جایگشتی

نظریه کد و رمزنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استاد

پایه : 23

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1385-11-01

مهدی علائیان
مهدی علائیان

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استاد
^